Category

Chuyện đọc sách

Review Sách: Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ

Quá hay và mượt. Một cảm xúc rất đã khi bước vào thế giới Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Cả một bầu trời thanh thản với lối văn trong sáng, trong trẻo và đầy chất thơ… Continue Reading →