Month Tháng Hai 2018

Nhóm kiến thức của Business Analyst

Hello anh em 🙂 Như mình có nói trong bài Business Analyst là gì và làm những gì?, một người BA sẽ phải gặp gỡ và kết nối với rất nhiều người. Do đó BA luôn cần aware tới việc nâng… Đọc tiếp →

© 2023 Thinhnotes

Theme by Anders NorenUp ↑