Month Tháng Chín 2020

Suy nghĩ vu vơ về Software và Product

Đã bao giờ anh em thắc mắc: Product trong ngành công nghệ là gì? Nó khác gì với các “software” thông thường? Và ranh giới giữa một thứ được xem là “product” và một thứ “chỉ được xem là software”… Continue Reading →

© 2020 Thinhnotes.com

Theme by Anders NorenUp ↑